Terviseamet

Terviseamet teostab järelevalvet töötervishoiuteenuse, selle osutaja ja tema registreerimise üle (TTOS §19 ja §191) tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud korras. Töötervishoiuteenusega seonduva kohta saad täiendavalt lugeda siit.