Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on antud veebilehe erinevates osades pidevalt viidatud. See tähendab, et töötervishoid ja tööohutus on valdkond, mis lähtub õigusaktidest ja nõuete mittetäitmine võib kaudselt olla töötajate tervisekahjustuste aluseks. Samuti on täitmata nõuded aluseks nii tööandja kui töötaja vastutuse määramisel. Kuid seadus ei ole koostatud süüdlaste väljaselgitamiseks, vaid eelkõige ennetamise eesmärgil, sest nõuete täitmine eeldab, et töötaja jääb töö tehes terveks.

Seaduse üht või teist üldisemalt sõnastatud nõuet võivad täpsustada ja laiendada 26 seaduse alusel kehtestatud õigusakti, määrust. Kõige kompaktsemalt on õigusaktid kättesaadavad Tööinspektsiooni kodulehel.