Õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid sätestavad üldised nõuded ja reeglid, kuid teistpidi annavad kasulikku ja vajalikku informatsiooni töötervishoiu ja tööohutusalaseks tegevuseks.

Tegelikult ei kata õigusaktid kogu töötervishoiu ja tööohutuse temaatikat  erinevates tegevusvaldkondades, kõigi ohutegurite osas ja muudes aspektides. Seetõttu ei või kunagi olla kindel, et kui õigusaktide nõuded on täidetud, on kõik tehtud, alati võib olla veel olulisi küsimusi, millele seaduseloojad ei ole tähelepanu pööranud. Seega on lisaks seadusandlusele vaja väärtustada töötajatega koostööpõhimõtet, ettevõtte meeskonna (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu ja erialaspetsialistid) teadmisi ja kogemusi ning ettevõtteväliste töötervishoiuspetsialistide ja nõustajate soovitusi.