Võimalikud meetmed

Reaalselt rakendatavaid meetmeid võib olla väga erinevaid, alates töötajate teadlikkuse suurendamisest (juhendamine), kuni keeruliste ja kulukate automaat- ja distants-juhtimisseadmete kasutuselevõtmiseni. Tänapäevane piimafarm on selle suurepärane näide: tehnika ja automatiseerimise areng on kaotanud lüpsja-karjatalitaja elukutse ja sellega ka potentsiaalse kutsehaige. Kahjuks on tänu sellisele mehhaniseerimisele ja automatiseerimisele jäänud väga paljud maainimesed tööta. Siit tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse otsuste keerukus tööandja jaoks: tihti tuleb arvestada erinevate aspektidega.

Samuti esineb juhtusid, kus tööandja ei pruugi kõige paremini tunda oma töökeskkonda ja kaasaegseid lahendusi, kuna tal puudub vastav haridus. Siinkohal tuleb appi varem komplekteeritud meeskond: töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinikud ning vahetud tööjuhid ja erialaspetsialistid teavad oskavad kõige paremini, millised meetmed on olemas leida sobivad lahendused õigusaktide nõuete täitmiseks ja analüüsida, kuivõrd nad vähendavad terviseriski suurust ja milline on nende rakendamise kulu. Tööandjale jääb lõplike valikute tegemisel aluseks terviseriski vähendamise ulatuse ja meetme rakendamiseks tehtavate kulutuste analüüsimine.