Üldised ennetuspõhimõtted

Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks (TTOS §121, lg 1).

Ennetustegevuse prioriteetide seadmiseks on kaks põhilist infoallikat:

  • töökeskkonna riskianalüüs;
  • töötajate tervisekontroll.

Järelikult on edukaks ennetamiseks vaja neile kahele tegevusele anda mõte ja sisu, et hiljem ei tuleks töökeskkonna probleemidega tegeleda kaootiliselt ja oleks viidud miinimumini võimalus, et keegi töötajatest satub tööõnnetusse või tabab teda tööga seotud haigestumine.

TTOS §121 esitab ka üldised ennetuspõhimõtted. Need on märksõnad, millel võib olla erinev tähendus ja realiseerimisvõimalused erinevates ettevõtetes ja tegevusvaldkondades (näiteks madala temperatuuri mõju metsatöölisele saab vähendada sobiva kaitseriietuse kasutamisega või soojakus viibimisega, raamatupidajale kontoris aga kütte- ja ventilatsioonisüsteemi kasutamisega).

Lisaks sellele rõhutatakse seaduses kolme põhilist iseloomult erinevat lahendusvarianti: tehnilised abinõud, organisatsioonilised abinõud ja viimases järjekorras isikukaitsevahendid. Kindlasti on meetmete läbimõtlemisel abi ka Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri eestikeelsest riskihindamisjuhendist, mille III ja IV osa B lõigus on esitatud meetmete loetelu. Kindlasti ei tohi ära unustada ka määruste nõudeid.