Tööandja ennetustegevus

Lõppeesmärgina realiseerub töötervishoiu ja tööohutusalane ennetustegevus ettevõttes selliste muudatuste rakendamises töökeskkonnas, mis tagavad töötajate tervise ja ohutuse. Otsused muudatuste rakendamiseks võtab vastu tööandja, kusjuures kõik puudused, mis võivad mõjutada töötajate ohutust ja tervist, tuleb kõrvaldada võimalikult kiiresti. Seejuures ei tohi jätta tähelepanuta õigusaktides esitatud nõudeid.

Erinevaid nõudeid on väga palju ja kõik nad ei ole konkreetselt töökeskkonnas tehtavatele muudatustele (meetmetele) suunatud. Sellepärast tuleb eelkõige hinnata töökeskkonna ohutegurite terviseriskid. Seejärel, arvestades nende ohutegurite terviseriski suurusega, rakendada tegevuskava põhimõtet järgides ettevõtte võimaluste ja vajadustega sobivad meetmed.