Tegevuskava koostamise põhimõtted

Tegevuskava koostatakse:

  • lähtudes töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest (prioriteedid!);
  • töötajate tervisekontrolli tulemustele tuginedes;
  • leides ja arvestades ettevõtte vahendeid ja võimalusi;
  • kaasates pädevad töötajad, spetsialistid, juhid;
  • kaasates vajadusel töötervishoiuspetsialiste väljastpoolt ettevõtet.

Sellise tegevuse vaieldamatult selge eesmärk on: leida ise parimad lahendused vastavalt ettevõtte võimalustele.