Nõuded tegevuskavale

Nõue tegevuskavale on esitatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §13 lõike 1 punktis 4. Kuna seaduse kohaselt on tööandjale jäetud võimalus planeerida meetmed võimalustest lähtuvalt, siis on tegevuskava koostamisel oluline tagada rahaliste vahendite jm ressursi olemasolu planeeritud tegevuste tähtajaliseks realiseerimiseks.

Tegevuskava koostamist lihtsustab korrektselt ja põhjalikult läbiviidud töökeskkonna riskianalüüs ja mõnel juhul koostatakse need kaks dokumenti ühena. Kindlasti on igas ettevõttes võimalik leida endile sobivaim lahendus ennetustegevuse planeerimiseks.