Töökohad

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määruses kajastamist leidnud teemad on:

§ 2. Töötaja tööasend ja -liigutused
§ 3. Hooned ja tööruumid
§ 4. Uksed ja väravad
§ 5. Tööruumi aknad, seinad, laed ja põrandad
§ 6. Liikumisteed, laadimisestakaadid, kaldteed ja eskalaatorid
§ 7. Ventilatsioon
§ 8. Valgustus
§ 9. Olmeruumid
§ 10. Silmadušš
§ 11. Välitöö

Määrusega tutvumisel saab palju informatsiooni töökeskkonna ohutumaks ja tervislikumaks muutmiseks, nõuded on põhimõttelised, otseselt tööandjale esitatud nõudeid ei ole. Vaatamata sellele ei tohi jätta tähelepanuta ühtegi nõuet (näiteks peab töötaja kohta olema 10 m3 õhuruumi; töötajaid tuleb kaitsta ilmastikumõjude eest, mis võivad neid ohustada või nende tervist kahjustada). Siinkohal võib meelde tuletada põhimõtet, et iga nõude osas on otstarbekas leida endile sobivaimad lahendused. Kahjuks on määruses suhteliselt vähe neid üldnõudeid, mida saaks otseselt maaettevõtluses rakendada.