Kalalaevad

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määruses on esitatud üldised töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Määrus kehtib kalalaevadele, mille perpendikulaaridevaheline pikkus ületab 15 või 18 meetrit