Ehitus

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

Ehitus on suure tööõnnetusohuga valdkond, kus on sätestatud spetsiifilised töötervishoiu ja tööohutuse üldnõuded. Eraldi rõhutatakse situatsiooni, kus ehitusplatsil töötavad korraga mitme tööandja töötajad. Nende ja kõigi muude regulatsioonidega peab kindlasti eraldi tutvuma ja erilist tähelepanu pöörama nõuetele, mis on seotud töötajate terviseriskiga. Eriline, kuid eesmärki tagav ja tööandja tegevust lihtsustav on ehitusplatsi koordinaatori määramise ja kasutamise nõue.