Vastutus

Töötaja kohustused ei vabasta tööandjat vastutusest
Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõte

Tõsi, tööandja vastutuse suurus ja selgus on paljudel juhtudel ette teadmata. Selles suhtes on kaks lähenemisviisi või regulatsiooni.