Koostööpõhimõte

Koostööpõhimõte (TTOS §12, lg 5) on kõige olulisem töötervishoiu ja tööohutuse sisuline erinevus võrreldes eelkäija (töökaitse) tuginemisega regulatsioonidele ja piirnormidele. Et vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu, on  tööandja ja töötajad kohustatud tegema koostööd. See tähendab tööandja huvi kõigi töökeskkonnaga seotud küsimuste osas. Töötajatelt saadud informatsiooni analüüsitakse, kaasates vajadusel töötervishoiu ja tööohutuse meeskonna. Koostöö viimase sammuna rakendab tööandja ettevõtte võimalustele vastavad meetmed töökeskkonna parendamiseks. Selline tegevus motiveerib ja väärtustab töötajat ja ta on huviga kaasatud. Koostöö algab esimesel tööpäeval töötervishoiu ja tööohutusalase juhendamisega.