Terviseriskide hindamine

Juhuslik töökeskkonna probleemidega tegelemine võib tekitada olukorra, et töötaja tervise jaoks eraldatud vahendid kulutatakse vähetähtsate küsimuste lahendamiseks. Järelikult on oluline teada, millised on kõige hädatarvilikumad parendustegevused ehk rakendused. Selle teadmise annab  üsnagi  loogiline ja lihtne terviseriskide hindamine ehk töökeskkonna riskianalüüs.