Meeskond

Töötervishoid ja tööohutus ettevõttes algab meeskonna komplekteerimisega ja meeskonnatöö põhimõtete järgimine ning toetamine tagab kõiki rahuldavad tulemused.

Töötajaid esindab töökeskkonnavolinik, kes oskab üldistada töötajate probleeme  ja pakkuda välja parimaid lahendusi töökeskkonna parendamiseks.

Töökeskkonnaspetsialist oskab hinnata ja analüüsida volinike ettepanekuid ja aidata tööandjal teha otsuseid töökeskkonna parendamiseks.

Töökeskkonnanõukogust on kasu ja abi ettevõtte töökeskkonna ühtlase ja järjepideva arengu tagajana.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab nõuded töökeskkonnaspetsialistile (§ 16), töökeskkonnavolinikule (§ 17) ja töökeskkonnanõukogule (§ 18). Kõik ettevõtte spetsialistid omavad parimaid teadmisi kaasaegsest ja tervislikust töökeskkonnast ja oskavad pakkuda parimaid lahendusi vastavalt olemasolevatele võimalustele.

Esmaabiandja oskab terviseprobleemidega inimest aidata, kuni arstiabi saamiseni.