Erinõuetega töötajad

On rida töötajaid, kelle suhtes on kehtestatud rangemad või muud erinõuded. Need on rasedad ja rinnaga toitvad naised (TTOS § 10), alaealised ja puudega töötajad (TTOS § 101).

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste jaoks on  kehtestatud Sotsiaalministri määrusega.

Alaealiste töölerakendamisel peab tööandja järgima nende ohutuse tagamiseks õigusaktidega sätestatud piiranguid (põhiliselt Töölepingu Seadus).

Puudega töötaja töö, töövahendid ja töökoht tuleb kohandada tema kehalistele ja vaimsetele võimetele. Kohandamine seisneb tööandja ehitise, tööruumi, töökoha või töövahendi puudega isikule ligipääsetavaks ja kasutatavaks muutmises.

Oluline on teada ka seda, et tööandja on kohustatud andma tema ettevõttes tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel töövõime osaliselt kaotanud töötajale võimaluse jätkata sobival tööl ettevõttes.