Bioloogilised ohutegurid

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §8, lõige 1 on bioloogilised ohutegurid mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Bioloogilisi ohutegureid leidub paljudes majandussektorites. Kuna neid ei ole võimalik silmaga näha, ei ole nende põhjustatavad terviseriskid alati  hinnatavad.

Bioloogiliste ohutegurite spetsiifika, võrreldes teiste ohuteguritega, on nende  paljunemisvõime. Väike kogus mikroorganisme võib soodsates tingimustes väga lühikese aja jooksul märkimisväärselt kasvada.

Mikroorganismid suudavad siseneda inimkehasse kahjustatud naha või limaskesta kaudu. Neid võib sisse hingata või alla neelata, mis võib põhjustada ülemiste hingamisteede või seedeelundkonna infektsiooni. Esineda võib ka juhuslikku kokkupuudet loomahammustuse või süstlatorke vigastuste kaudu. Põllumajanduses ja loomakasvatuses on võimalik parasiitide loomadelt ülekandumine inimestele ja töötajate nakatumine loomadel esinevatesse haigustesse.

Bioloogilised ohutegurid jagatakse nelja ohurühma vastavalt nende nakatamisvõimele:

 1. ohurühma ohutegurid teadaolevalt ei põhjusta inimese haigestumist;
 2. ohurühma ohutegurid võivad põhjustada inimese haigestumist ning seetõttu ohustavad töötaja tervist, kuid ei põhjusta nakkusohtu elanikkonnale; nende vastu on olemas tõhusad ennetus- ja ravivahendid;
 3. ohurühma ohutegurid võivad põhjustada inimese rasket haigestumist, seetõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist; võivad põhjustada nakkusohtu elanikkonnale, kuid nende vastu on olemas tõhusad ennetus- ja ravivahendid;
 4. ohurühma ohutegurid põhjustavad inimese rasket haigestumist, seetõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist ning võivad põhjustada nakkusohtu elanikkonnale; nende vastu tõhusad ennetus- ja ravivahendid tavaliselt puuduvad.

Mõnel juhul on mõistlik võtta arvesse bioloogilise ohuteguri terviseriski ka sellistel juhtudel, kui ohutegur võib olla juhuslik nähtus.  Neid juhte on eelkõige vaja näha ja hinnata riskianalüüsi käigus just paljude maamajandusettevõtetes ja tegevustes:

 • töö toidutoorme ja toidu käitlemise ettevõttes;
 • töö põllumajandustooteid tootvas ettevõttes ja metsatöö;
 • töö, mille ajal puututakse kokku loomadega, loomsete saaduste ja nendest valmistatud toodetega;
 • töö kliinilises, veterinaar- ja diagnostikalaboris, välja arvatud diagnostilises mikrobioloogialaboris;
 • töö jäätmekäitluskohas;
 • töö reoveepuhastis.

Bioloogiliste ohutegurite puhul on põhilisemad ennetusmeetmed:

 • vaktsineerimine,
 • tööhügieen,
 • töötajate väljaõpe.

Ennetamine peab olema tõhus, arvestades spetsiifikat, et me ei tea kunagi täpselt, kas ohutegur pääses organismi (mõjutama tervist) ja millise aja pärast see tervisekahjustus võib tekkida.

Nõuded bioloogilisest ohutegurist mõjutatud töökeskkonnale on kehtestatud määruses Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

Täiendavalt on võimalik tutvuda bioloogiliste ohutegurite teemaga Tööinspektsiooni kodulehel.