Vormistamine

Vormistamine  kuulub kogu riskianalüüsi protsessi juurde ja algul kasutusele võetud lahendus võib protsessi käigus muutuda. Algseks lahenduseks võib kasutada Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (ETTA) juhendis esitatud vormi (joonis 2). See on üsna universaalne lahendus ja peaks sobima kõikidele.

Joonis 2. Riskihindamise ankeet ETTA juhendi põhjal

Loomulikult saab vajadusel teha muudatusi ja kohandada endale sobivamaks. Näiteks võib töötajapõhise hindamise (iga töötaja kohta on eraldi ankeet), asendada töötajate grupi hindamisega (seejuures on soovitav töötajate nimed ka ära märkida). Töökoha võib asendada tööruumi, struktuuriüksuse või muu sarnaseid töökohti sisaldava ühise nimetusega. Oluline on, et sellest dokumendist leiab iga töötaja jaoks ohutegurid ja ohuteguritega seotud terviseriski suuruse. Seega ei tohiks lihtsustamine ära kaotada erinevate töötajate spetsiifilisi probleeme (kui neid esineb).