Riskide haldamine

Riskide haldamine on tegelikult kogu töötervishoiu ja tööohutuse põhieesmärk ettevõttes. Meie töötervishoiu ja tööohutuse juriidilises kontekstis sellist mõistet ei eksisteeri, selle asemel on nõue koostada töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava. Järelikult on vaja mõista, et töökeskkonna riskianalüüs on vajalik töövahend ja eeltöö, et tuvastada, mida on eelkõige vaja hallata (mida eelkõige muuta töökeskkonnas, et see oleks tervislikum).

Riskianalüüsi käigus on otstarbekas mõelda erinevatele lahendustele ja need samuti kirja panna (tavaliselt eraldi viimases veerus, iga ohuteguri jaoks). Siin tuleb ära kasutada erinevate osalejate kogemus ja tunnetus, mis lubab eeldada, et viimase valiku saab tööandja teha reaalselt kõigi teada-tuntud võimaluste hulgast. Lõpliku valiku erinevate variantide hulgast teeb tööandja. Tegevuskava koostamisest ja tegevuste planeerimisest õigusaktide nõuete põhiselt saab rohkem teada peatükist Tegevuskava ja muudest võimalikest lähenemistest peatükist Materjalid.