Praktilisi näiteid

Töökeskkonna riskianalüüs on ettevõttesisene töövahend ja ükski ettevõte ei tee seda kõikidele kättesaadavaks Internetis. Siiski võib otsida ja midagi võib ka leida. Siinkohal soovitus: mitte ükski näidis või teise ettevõtte riskianalüüs ei sobi Teie ettevõttele. Kindlasti on kõige otstarbekam teha see alustuseks oma meeskonnaga läbi ja siis kogemuse kasvades järgmised riskianalüüsid juba paremini oma vajadusi ja eesmärke tunnetades.

Siiski leiab siit ühe suhteliselt kogemusteta meeskonna tehtud riskianalüüsi, mis ei pretendeeri parima või eeskujuliku riskianalüüsi näitele. Samas ei saa anda hinnangut, et see pole juriidiliselt korrektne.

Kes soovib aga natuke ametlikuma näidismaterjaliga tutvuda ja keelega hakkama saab, siis see näide on märksa huvitavam ja ehk natuke rohkem abiks.

Arvatakse, et riskihindamine võib olla küllaltki raske, eriti mikro- ja väikeettevõtjatele, sh maamajandusettevõtjatele, kellel ei pruugi olla vastavaid ressursse või tööohutus- ja töötervishoiualased oskusteadmisi. Seetõttu töötaski Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur välja riskihindamissüsteemi OIRA (Online Interactive Risk Assessment), mis aitab mikro- ja väikeettevõtjatel kehtestada etapiviisilise riskihindamismenetluse. Alustades töökohas esinevate riskide kindlakstegemisest ja hindamisest ning ennetusmeetmeid käsitlevate otsuste tegemisest; lõpetades meetmete võtmise, järelevalve ja aruandlusega. Süsteem hõlmab praegu 15 Euroopa liikmesriiki (valitsused, sotsiaalpartnerid ja teadusasutused), kes töötavad välja omakeelseid valdkondlikke vahendeid ja tutvustavad neid mikro- ja väikeettevõtjate hulgas. Praeguseks ajaks ei ole eestikeelset varianti veel olemas, kuid ettekujutuse ühest võimalikust lähenemisviisist riskianalüüsi koostamiseks see annab ja võib-olla võtavad paljud ettevõtted taolise lahenduse kasutusele.