Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavoliniku valivad töötajad koosolekul, mille korraldab tööandja. Volinikul peaks olema huvi esindada töötajaid nende tervise jaoks olulises töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. Koostöö volinikuga annab adekvaatset informatsiooni töökeskkonna ohutegurite mõjust töötajatele, mis võimaldab kiiresti ja efektiivselt rakendada lahendusi ohutegurite mõju ennetamiseks.

Valitud töökeskkonnavolinikud peavad läbima 24-tunnise väljaõppe, mille käigus saavad tegutsemiseks vajalikud teadmised. Töökeskkonnavoliniku välja- ja täiendõpe on reguleeritud sotsiaalministri määrusega. Töökeskkonnavolinik peab olema igas ettevõttes (suuremates ettevõtetes igas vahetuses, struktuuriüksuses, territoriaalses üksuses jne), kus töötab 10 või rohkem töötajat.