Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialisti määrab tööandja. Töökeskkonnaspetsialisti erinevaid kohustusi võib määrata mitmele töötajale. Lähtuda tuleks sellest, et tulevane töökeskkonnaspetsialist tunneb ettevõtte töökeskkonda, orienteerub ohutegurites ja oskab näha võimalusi töökeskkonna ohutegurite tervisemõju vähendamiseks ja ärahoidmiseks. Oluline on, et ta tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

Töökeskkonnaspetsialist peaks olema võimalikult palju vahetus töökeskkonnas, et õigeaegselt märgata ohuolukordi ja sekkuda lahenduste leidmisse. See on töö, nagu igal ettevõtte spetsialistil, selleks tuleb planeerida aega ja vahendeid.

Töö alustamiseks vajalike täiendavate teadmiste saamise võib otsustada lähtuvalt töötaja ja ettevõtte vajadustest. Töökeskkonnaspetsialisti täiendõpe on reguleeritud Sotsiaalministri määrusega. Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab töökeskkonnaspetsialist olema igas ettevõttes.