Töökeskkonna nõukogu

Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate vahelise koostöö kogu, kus on vähemalt 4 liiget. Poole koosseisust määrab tööandja, poole valivad töötajad. Nõukogusse võivad olla valitud ka töökeskkonnavolinikud. Nõukogu liikmed peaksid olema kompetentsed kogu ettevõtte tasandil, et vastu võtta otsuseid, mis tagavad töötervishoiu ja tööohutuse ühtlase ja järjepideva arengu ettevõttes.

Nõukogu liikmed peavad läbima 24-tunnise väljaõppe sarnaselt töökeskkonnavolinikele. Töökeskkonna nõukogu liikmete välja- ja täiendõpe on reguleeritud sotsiaalministri määrusega. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse vähemalt 50 töötajaga ettevõttes.