Esmaabiandja

Tööandja määrab esmaabiandja. Igas struktuuriüksuses või vahetuses peab kohal olema vähemalt üks esmaabiväljaõppe läbinud töötaja. Väljaõppe aluseks on 16-tunnine õppekava. Üks kord 3 aasta jooksul peab esmaabiandja läbima vähemalt 6-tunnise täiendõppe. Esmaabiandja välja- ja täiendõpe on reguleeritud Sotsiaalministri määrusega.

Esmaabiandja oskusliku tegutsemise tulemusena võivad töötaja lõplikud tervisekahjustused olla oluliselt väiksemad. Tööandja peab ühtlasi tagama kõigile töötajatele esmaabivahendite kättesaadavuse.