Üldine korraldus

Põllumajanduses ja maamajanduses tervikuna esineb hulgaliselt tervist kahjustavaid tegureid, nagu orgaaniline tolm, müra ja vibratsioon, masinate ja seadmete kasutamisel või elusloomade hoolitsemisel saadud vigastused, kemikaalide kasutamine, suur ja ebaühtlane töökoormus, tööasendid ning psühho-sotsiaalsed tegurid.

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika kohaselt on põllumajandustootmine üks  ohtlikumaid tootmisharusid Eestis. Näiteks 2011 aasta statistika kohaselt toimus põllumajanduses 135 tööõnnetust ning põllumajandus on Tööinspektsiooni aastakokkuvõttes välja toodud kui üks suurema tööõnnetuste arvuga tegevusala. Üldse on Eestis suurenenud raskete tööõnnetuste arv, võrreldes 2010. aastaga suurenes raskete tööõnnetuste arv 16,4% ehk 526 juhtumi võrra.

Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtte kohaselt ongi oluline ohutegurite kahjulikkus ja võimalik mõju ära tunda, et seda vältida ja vähendada, seda nimetatakse ennetustegevuseks ja on põhitegevus töötervishoius ja tööohutuses.

Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks (TTOS §121, lõige 1).

Ennetustegevuse (ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse) võib seega jagada kaheks:

  1. meetmete kavandamine;
  2. meetmete rakendamine.

Meetmete kavandamine on alustegevus, ehk meetmete rakendamist toetav tegevus, mille mõistlik korraldamine võimaldab olemasolevaid vahendeid kasutada kõige efektiivsemalt ja jätta võimalikult rohkem ressurssi töökeskkonna tervislikumaks muutmiseks.