Töötervishoiuteenus

Eduka töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks ei piisa ainult ettevõttesisestest ressurssidest, teadmistest ja oskustest. Sellisel juhul on võimalik saada abi väljastpoolt ettevõtet teenuseosutajatelt. On teenuseid, mille vajaduse saab otsustada ettevõtte tasandil ja on seadusega ettenähtud teenused (põhiliselt tervisekontroll).