Nõustamine

Iga ettevõte rõhutab oma ainulaadsust, nii on ka iga ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ainulaadne. Seetõttu peab iga ettevõtja töötama välja konkreetselt tema ettevõtte põhised töötervishoiu ja tööohutuse temaatilised dokumendid. Kuna antud teema on väga mitmekülgne, on tugevasti soovitatud kaasata teemat valdavaid spetsialiste.

MES nõuandeteenistusse kuuluvad põllumehi ja maaettevõtjaid nõustavad konsulendid. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas nõustavad konsulendid on läbinud vastavad koolitused ning läbi kogemuste omandanud palju praktilisi oskusi. Konsulendid järgivad oma töös põhieesmärke, milledeks on olla professionaalne, kliendikeskne, komplekse lähenemisega, tulemuslik ja konfidentsiaalne.

Konsulent annab nõu koos Terviseametis registreeritud või Terviseameti tegevusluba  omava töötervishoiuteenuse  osutajaga. Asjakohane nõuanne on aluseks   tootmise efektiivsemaks muutmisel, töökeskkonnna kujundamisel töötajale selliseks, et oleks tagatud ohutu töö ja tervislik töökeskkond. 

Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas nõustavate konsulentide kontaktid leiate siit.