Nõuandetoetus

Toetatavat nõuandeteenust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas võib osutada “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 19 lõike 2 tähenduses registreeritud töötervishoiuteenuse osutaja või töötervishoiu ja tööohutuse koolituse läbinud konsulent koos registreeritud töötervishoiuteenuse osutajaga.

Töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse osutamist toetatakse kuni 90% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta.

Erinevalt varasemast (2007-2013) toetusskeemist maksab nüüdsest nõu saaja ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot teenuse kohta, ühe kliendi kohta kuni 3000 eurot aastas.
Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

september 2015. a